Студирање у Русији

За студенте из Србије омогућено је бесплатно високо образовање у Русији...! Заинтересовани могу прочитати сву информацију овде:

pdf icon 2  pdf icon 3  pdf icon 4

...и детаљнију информацију овде:

pdf icon


Такође у прилогу су и видео презентације 3 руска универзитета (од око 500 који су у понуди) о утисцима студирања у Русији српских студената.